۱۳۹۲ تیر ۲۱, جمعه

پیام مهندس طبرزدی در مورد کنفرانس سکولار دموکراتها در واشینگتن

ای کاش همه ی سکولار-دموکراسی خواهان به این نتیجه ی درست می رسیدند و دست از خود خواستن و گروه خواستن و عقیده خواستن جزم گرایانه بر می داشتند و دست به کار می شدند.هر زمانه ایی اقتضایی دارد که از ان به روح عصر و زمانه تعبیر می شود.نوری علا در این تحلیل خود روح زمانه ی نیرو های سکولار دموکراسی خواه ایران با هر خواست و گرایش متفاوت را بیان کرده است.ای کاش دوستان دست از خود برتر بینی ها و خود رهبر بینی ها و خود الترناتیو بینی ها بر دارند و به این دعوت پاسخ مثبت بدهند.ما در درون مرز تماشاگر عمل مدعیان خواهیم بود.روح زمانه ی ما سکولار-دموکراسی خواهانی که برای ازادی-دموکراسی و حقوق بشر پیکار می کنیم ،همین است که گفته شد.پاینده و پیروز باشید گسسته باد زنجیر استبداد-زنده باد ازادی-برقرار باد دموکراسی.

هیچ نظری موجود نیست: